vrijdag, 01 juni 2018 09:59

Land van Scala 2020-2021. Algemeen

De lessenserie ‘Het Land van Scala’ is uitgewerkt aan de hand van door de scholen aangedragen thema’s.

Nieuw is dat we jullie vragen om per groepsindeling een 1e en 2e keus aan te geven. We plannen op volgorde van binnenkomst op de aangegeven 1e keuze. Mocht er erg veel voor dezelfde discipline gekozen worden dan zal er in verband met capaciteit doorgeschoven worden naar de 2e keuze. 

Daarnaast is er een aanbod van diverse mogelijkheden van deskundigheidsbevordering voor leerkrachten, welke met inzet van CEmK-gelden bij Scala afgenomen kunnen worden. Deskundigheidsbevordering kan op maat worden aangevraagd.

In week 24 kan er ingeschreven worden, de sluitingsdatum is 22 juni 2020.

Inschrijfformulier doorgaande leerlijn 2020-2021