vrijdag, 01 juni 2018 09:59

Land van Scala 2020-2021. Groep 7/8

KEUZE UIT LESSENSERIES BEELDEND, MUZIEK EN THEATER.

Inschrijfformulier doorgaande leerlijn 2020-2021 In week 24 kan er ingeschreven worden, de sluitingsdatum is 22 juni 2020.

Lessenserie Muziek Ritmes  

Tijdens deze lessenserie met als thema ‘Ritmes’ spelen de leerlingen voornamelijk.. ritmes! In deze lessenserie komt van alles voorbij: de leerlingen leren ritmes te improviseren en daarbij te reageren op elkaar met ritmische boomwhackerspellen. De leerlingen tikken ritmes na en bedenken zelf ritmes van vier tellen, welke in een cadans worden doorgegeven en worden herhaald door de hele klas. Het houden van een cadans is hier erg belangrijk: ze worden gemotiveerd alle ritmes tegelijkertijd te spelen en een ritmestuk/-opdracht in eenzelfde tempo te spelen. De leerlingen leren canons en een spreektekst met ritmische elementen/bodypercussie en spelen ritmische ostinaten als begeleiding op een lied. De leerlingen leren de verhoudingen kennen tussen verschillende notenwaarden en zoeken zo zelf een ritme uit van een lied. Ook maken ze kennis met het drumstel en voeren ze nog een ritmische dans uit op muziek 

 

Tijdsduur: 4 lessen van 60 minuten 

Lokaal: klaslokaal 

Periode: week 45 t/m 48 

 

 

Lessenserie Theater Oorlog en Vrede  

In vier lessen willen we van het filosoferen over oorlog en vrede gaan naar de oplossingen voor wereldvrede. De eerste les ligt de nadruk op associëren en theatertraining, als groep ben je bezig met elkaar en hetzelfde thema, waarop je verder gaat denken. Samen werken naar het punt dat je als groep wat durft te doen/zeggen. De andere lessen blijven we werken aan hoe je theater maakt, binnen het thema oorlog en vrede. De oplossing van wereldvrede komt als het goed is uit jouw klas!  

De leerlingen krijgen een brief van de minister van de Vrede, die ze vraagt om over de oplossing voor vrede na te denken en dat in beeld te zetten… Een stappenplan naar de vrede! Hoe ziet dat er uit? 

 

Tijdsduur: 4 lessen van 60 minuten 

Lokaal: speellokaal 

Periode: week 45 t/m 48  

 

 

Lessenserie Beeldend Reizen over de wereld  

De wereld wordt figuurlijk groter als kinderen ouder worden. In de lessen gaan we dan ook over de grens, op zoek naar bijzondere vervoermiddelen. We dwalen nog verder af als we naar Australië gaan om te kijken hoe en waarom de Aboriginals hun kunst maakten. En we gaan aan de hand van een uitgebreide lesbrief bouwwerken bekijken en daarna zelf als architect aan de slag. Wat komt daar allemaal bij kijken? 

 

Tijdsduur: 4 lessen van 90 minuten 

Lokaal: handvaardigheid- of klaslokaal 

Periode: week 45 t/m 48