vrijdag, 01 juni 2018 09:56

Land van Scala 2020-2021. Groep 3/4

KEUZE UIT LESSENSERIES BEELDEND, MUZIEK EN THEATER.

Inschrijfformulier doorgaande leerlijn 2020-2021 In week 24 kan ingeschreven worden, de sluitingsdatum is 22 juni 2020. 

 

Lessenserie Beeldend Daar waar ik woon

We blijven dicht bij huis in deze lessenserie en verbeelden wat je allemaal ziet als je over straat loopt, hoe je droomhuis eruit zou zien of hoe een dorp er uit ziet als je als een vogel door de lucht zou vliegen. En als je een kunstwerk voor op het plein gaat maken, wat voor kunstwerk zou dat dan moeten zijn? 

 

Tijdsduur: 4 lessen van 90 minuten 

Lokaal: handvaardigheid- of klaslokaal 

Periode: week 11 t/m 15  

 

Lessenserie Muziek Het Weer  

Allerlei weertypes en de seizoenen worden besproken en verklankt met bodysounds, stem en instrumenten. De leerlingen spelen tijdens een klankverhaal of vanaf pictogrammen/platen over het weer. De muzikale pijlers hard-zacht, lang-kort, hoog-laag en snel-langzaam komen steeds terug in deze lessenserie.  

De leerlingen maken kennis met veel verschillende Orff-instrumenten en boomwhackers, waarbij ze vooral letten op de klank, bijvoorbeeld: ‘Welke klank past bij de zomer?. 

De leerlingen spelen woordritmes, zingen verschillende liedjes, spreekteksten over het weer en de seizoenen, bewegen op muziek en koppelen klassieke muziek aan de seizoenen. Veel partituren zijn grafisch weergegeven, waarbij de leerlingen worden gestimuleerd om zelf te ontdekken hoe en wat er gespeeld moet worden. 

 

Tijdsduur: 4 lessen van 60 minuten 

Lokaal: klaslokaal 

Periode: week 11 t/m 15  

 

Lessenserie Theater Wie ben ik  

Met spel-oefeningen gaan we ontdekken wat er zo leuk is aan jezelf. Wie is je vader? Wie is je moeder? Waar woon jij en Wat doe jij als…? Vragen die de basis vormen voor verschillende spelopdrachten, die tot kleine scènes kunnen leiden. Kunnen we al verzinnen hoe het zou zijn, als het allemaal anders was geweest? 

 

Tijdsduur: 4 lessen van 60 minuten 

Lokaal: speellokaal 

Periode: week 11 t/m 15