maandag, 02 mei 2022 12:46

Wat is cultuurmenu Hoogeveen?

Basisprogramma 
Organisatie
Financiën
Cultuureducatie met kwaliteit
Cursus Interne Cultuurcoördinator

Basisprogramma 
Het Basisprogramma is een doorgaande verticale lijn. Kinderen maken in hun basisschooltijd kennis met theater, muziek, dans, beeldend, literatuur, digitale media en erfgoed. 

Groep 1/ 2  Theater + Beeldend of Muziek + Erfgoed
Groep 3/ 4  Theater + Dans of Taal  + Erfgoed
Groep 5/ 6  Theater + Digitale Media of Muziek + Erfgoed 
Groep 7/ 8  Theater + Digitale media-Taal of Taal of Theater + Erfgoed

Per discipline bieden we minimaal 2 activiteiten aan om uit te kiezen
De bibliotheek houdt bij welke disciplines in uw groep aan de beurt zijn. We sturen het overzicht mee bij het inschrijven.   

 

Organisatie 

In de gemeente Hoogeveen doen alle basisscholen en 1 speciaal onderwijs locatie mee aan het basisprogramma Cultuur en Onderwijs Hoogeveen.  

Stuurgroep 
Een bovenschoolse Stuurgroep met vertegenwoordigers van PricoHBIJeen en Primenius en de culturele organisaties behartigt de belangen van de 36 deelnemende scholen.

Klankbordgroep
De Klankbordgroep met (interne) cultuurcontactpersonen selecteren en evalueren het jaarlijkse programma. De leden gaan naar presentatiedagen om voorstellingen te bekijken. De cultuurcontactpersonen in de school zijn de aanspreekpunten voor de culturele instellingen en verzorgen  de communicatie binnen de school over de opgave, planning, roosters, wijzigingen etc.  

Netwerk (Interne) Cultuurcontactpersonen
De Interne Cultuurcontactpersonen komen tweemaal per jaar bijeen voor uitwisseling en inspiratiebijeenkomsten. 

Wie doet wat? 
De Bibliotheek/ Verhalenwerf is penvoerder en coördineert de algemene activiteiten. Daarnaast verzorgt de Bibliotheek de taalworkshops, digitale media, erfgoedactiviteiten en deels de schoolvoorstellingen voor de onderbouw. De algemene coördinator verzorgt ook de financiële en inhoudelijke verantwoording voor de gemeente.  

Theater de Tamboer organiseert de theatervoorstellingen voor de groepen 5 t/m 8. 
CultuurKLIK coördineert de workshops kunstzinnige vorming en het Land van Scala. Zij adviseren de scholen in Hoogeveen over het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en verzorgen de deskundigheidsbevordering. Kunst & Cultuur Drenthe biedt de cursus Interne Cultuurcoördinator aan.

 

Financiën

Landelijk en provinciaal  
De landelijke overheid stelt via de Regeling Prestatiebox per leerling per jaar beschikbaar voor cultuuronderwijs. Zie voor meer informatie de website van het LKCA.

https://www.lkca.nl/geldzaken/lumpsum-en-prestatiebox/

De Provincie Drenthe ondersteunt met de Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe (CemK). Stichting Compenta is de uitvoerder van de regeling https://www.compenta.nl/cmk-regeling/scholen. Op lokaal niveau is CultuurKLIK uw adviseur.


In de provincie bestaat ook de vervoersregeling Culturele mobiliteit. Dit betekent een bijdrage in de vervoerskosten naar één van de grote musea of erfgoedinstellingen in Drenthe.
Voor organisatie en aanmelding: Culturele mobiliteit in Groningen en Drenthe

Lokaal
U betaalt voor het lokale Basisprogramma €16,25 per leerling. Hiervoor krijgt u voor elke groep een voorstelling, een workshop en een erfgoedactiviteit.  
De opbouw van de schoolbijdrage is €12,00 voor de voorstellingen en workshops, organisatie € 2,50 en erfgoededucatie € 1,75.  
Door de lokale samenwerking kunnen we gezamenlijk inkopen en meer mogelijk maken. De gemeente draagt een vast bedrag bij voor de activiteiten van het cultuurmenu en de erfgoededucatie.  
De gemeente subsidieert ook het Land van Scala voor de lessenseries onder schooltijd.  
De Bibliotheek verstuurt in november de notas voor het Cultuurprogramma. De berekening voor de leerlingenbijdrage is gebaseerd op de peildatum van het vorige schooljaar.  

Voor het Compenta-geld is een aanvraag nodig die voldoet aan de voorwaarden van verbinding, verdieping en verankering. Het is mogelijk om een workshop uit het basisprogramma in te wisselen voor een ander project passend bij uw onderwijsprogramma. Neem daarvoor contact op met de algemene coördinatie.

Cultuureducatie met kwaliteit
De Stuurgroep wil de continuïteit van het Basisprogramma waarborgen en tegelijkertijd zoveel mogelijk aansluiten bij de vraagontwikkeling van de scholen.  
In de komende jaren gaan we naar een programma met steeds meer keuze en samenhang.  

ICC cursus
Lees meer: https://www.compenta.nl/scholingsaanbod/icc-cursus

  • CultuurKlik