maandag, 02 mei 2022 12:46

Wat is cultuurmenu Hoogeveen?

Basisprogramma  
Het Basisprogramma is een doorgaande verticale lijn. Kinderen maken in hun basisschooltijd kennis met theater, muziek, dans, beeldend, literatuur, digitale media en erfgoed.  

Groep 1/ 2 Theatervoorstelling + Beeldend of Muziek + Erfgoed 
Groep 3/ 4 Theatervoorstelling + Dans of Literatuur + Erfgoed 
Groep 5/ 6 Theatervoorstelling + Digitale Media/beeldend of Muziek + Erfgoed  
Groep 7/ 8 Theatervoorstelling + Literatuur of Theater + Erfgoed 

Per discipline bieden we minimaal 2 activiteiten aan om uit te kiezen.  
De bibliotheek houdt bij welke disciplines in uw groep aan de beurt zijn. We sturen het overzicht mee in de vooraankondiging inschrijfperiode. 

  

Organisatie  

In de gemeente Hoogeveen doen alle basisscholen en 1 speciaal onderwijs locatie mee aan het basisprogramma Cultuur en Onderwijs Hoogeveen.   

 

Stuurgroep  
Een bovenschoolse Stuurgroep met vertegenwoordigers van PricoH, BIJeen en Primenius en de culturele organisaties behartigt de belangen van de 36 deelnemende scholen. 

 

Werkgroep Programmeren 
De werkgroep met (interne) cultuurcontactpersonen selecteren en evalueren het jaarlijkse programma. De leden gaan naar presentatiedagen om voorstellingen te bekijken. De cultuurcontactpersonen in de school zijn de aanspreekpunten voor de culturele instellingen en verzorgen de communicatie binnen de school over de opgave, planning, roosters, wijzigingen etc.   

Netwerk (Interne) Cultuurcontactpersonen 
De Interne Cultuurcontactpersonen komen tweemaal per jaar bijeen voor uitwisseling en inspiratiebijeenkomsten.  

Wie doet wat?  
De Bibliotheek/ Verhalenwerf is penvoerder en coördineert de algemene activiteiten. Daarnaast verzorgt de Bibliotheek de literatuur workshops en erfgoedactiviteiten. De algemene coördinator verzorgt ook de financiële en inhoudelijke verantwoording voor de gemeente.   

Theater de Tamboer organiseert de theatervoorstellingen. 

 
CultuurKLIK coördineert de workshops kunstzinnige vorming en Cultuurland. Zij adviseren de scholen in Hoogeveen over het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en verzorgen deskundigheidsbevordering. Kunst & Cultuur Drenthe biedt de cursus Interne Cultuurcoördinator aan. 

 

Financiën 

Landelijk en provinciaal   

 
De landelijke overheid stelt via de lumpsummiddelen geld beschikbaar voor cultuureducatie. 

Zie voor meer informatie de website van het LKCA. 

De Provincie Drenthe ondersteunt met de Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe (CMK). Stichting Compenta is de uitvoerder van de regeling https://www.compenta.nl/cmk-regeling/scholen. Op lokaal niveau is CultuurKlik uw adviseur. 

In de provincie bestaat ook de vervoersregeling Culturele mobiliteit. Dit betekent een bijdrage in de vervoerskosten naar één van de grote musea of erfgoedinstellingen in Drenthe. 
Voor organisatie en aanmelding: https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/projecten/culturele-mobiliteit 
 
Lokaal 
U betaalt voor het Cultuurmenu €16,25 per leerling. Hiervoor krijgt u voor elke groep een voorstelling, een workshop en een erfgoedactiviteit.   
De opbouw van de schoolbijdrage is €12,00 voor de voorstellingen en workshops, organisatie €2,50 en erfgoededucatie €1,75.   
Door de lokale samenwerking kunnen we gezamenlijk inkopen en meer mogelijk maken. De gemeente draagt een vast bedrag bij voor de activiteiten van het cultuurmenu en de erfgoededucatie.   
De gemeente subsidieert ook CultuurKlik voor de lessenseries onder schooltijd: Cultuurland. 
De Bibliotheek verstuurt in november de nota’s voor het Cultuurmenu. De berekening voor de leerlingenbijdrage is gebaseerd op de peildatum van het vorige schooljaar.   
 

De Stuurgroep wil de continuïteit van het Cultuurmenu waarborgen en tegelijkertijd zoveel mogelijk aansluiten bij de vraagontwikkeling van de scholen.   
In de komende jaren gaan we naar een programma met steeds meer vernieuwing en samenhang.

  • CultuurKlik