woensdag, 12 mei 2021 08:32

Verslagen

Het Cultuurprogramma voor het basisonderwijs staat op de agenda van de volgende overleggen:

  • Een bovenschoolse Stuurgroep met vertegenwoordigers van PricoH, BIJeen en Primenius en de culturele organisaties.
  • Een Klankbordgroep met (interne) cultuurcontactpersonen selecteert en evalueert het jaarlijkse programma. De cultuurcontactpersonen in de school zijn de aanspreekpunten en verzorgen de communicatie binnen de school over de opgave en planning.
  • Netwerk (Interne) Cultuurcontactpersonen De Interne Cultuurcontactpersonen komen tweemaal per jaar bijeen voor uitwisseling en inspiratiebijeenkomsten. We nodigen een spreker uit en nieuwe ICC-ers ontvangen hun certificaat.

 

Verslag Netwerk 15 april 2021

Het Netwerk (Interne) Cultuurcontactpersonen komt tweemaal per jaar bijeen voor uitwisseling en inspiratiebijeenkomsten. Op 15 april 2021 hebben we gesproken over de ervaringen met de online-activiteiten en hoe verder met het komende schooljaar.