donderdag, 13 mei 2021 08:22

Wat is Cultuurprogramma Hoogeveen?

Basisprogramma 
Organisatie
Financiën
Cultuureducatie met kwaliteit
Cursus Interne Cultuurcoördinator

Basisprogramma 
Het Basisprogramma is een doorgaande verticale lijn. Kinderen maken in hun basisschooltijd kennis met theater, muziek, dans, beeldend, literatuur, digitale media en erfgoed. 

Groep 1/ 2  Theater + Beeldend + Muziek + Erfgoed
Groep 3/ 4  Theater + Dans + Taal  + Erfgoed
Groep 5/ 6  Theater + Beeldend+ Muziek + Erfgoed 
Groep 7/ 8  Theater + Digitale media + Taal + Erfgoed

Per discipline bieden we minimaal 2 activiteiten aan om uit te kiezen
De bibliotheek houdt bij welke disciplines in uw groep aan de beurt zijn. We sturen het overzicht mee bij het inschrijven.   

 

Organisatie 

In de gemeente Hoogeveen doen alle basisscholen en 1 speciaal onderwijs locatie mee aan het basisprogramma Cultuur en Onderwijs Hoogeveen.  

Stuurgroep 
Een bovenschoolse Stuurgroep met vertegenwoordigers van PricoH, BIJeen en Primenius en de culturele organisaties behartigt de belangen van de 36 deelnemende scholen.

Klankbordgroep
De Klankbordgroep met (interne) cultuurcontactpersonen selecteren en evalueren het jaarlijkse programma. De leden gaan naar presentatiedagen om voorstellingen te bekijken. De cultuurcontactpersonen in de school zijn de aanspreekpunten voor de culturele instellingen en verzorgen  de communicatie binnen de school over de opgave, planning, roosters, wijzigingen etc.  

Netwerk (Interne) Cultuurcontactpersonen
De Interne Cultuurcontactpersonen komen tweemaal per jaar bijeen voor uitwisseling en inspiratiebijeenkomsten. We nodigen een spreker uit en nieuwe ICC-ers ontvangen hun certificaat.

Wie doet wat? 
De Bibliotheek/ Verhalenwerf is penvoerder en coördineert de algemene activiteiten. Daarnaast verzorgt de Bibliotheek de taalworkshops, erfgoedactiviteiten en de schoolvoorstellingen voor de onderbouw. De algemene coördinator verzorgt ook de financiële en inhoudelijke verantwoording voor de gemeente.  

Theater de Tamboer organiseert de theatervoorstellingen voor de groepen 5 t/m 8. 
Scala Centrum voor de Kunsten coördineren de workshops kunstzinnige vorming en het Land van Scala. Zij adviseren over het programma Cultuureducatie met Kwaliteit van Compenta en verzorgen de deskundigheidsbevordering. Kunst & Cultuur Drenthe biedt de cursus Interne Cultuurcoördinator.

Financiën

Landelijk en provinciaal  
De landelijke overheid stelt via de Regeling Prestatiebox per leerling per jaar beschikbaar voor cultuuronderwijs. Zie voor meer informatie de website van het LKCA.

https://www.lkca.nl/geldzaken/lumpsum-en-prestatiebox/

De Provincie Drenthe ondersteunt met de Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe (CemK). Stichting Compenta is de uitvoerder van de regeling https://www.compenta.nl/cmk-regeling/scholen. Op lokaal niveau is Scala uw adviseur.


In de provincie bestaat ook de vervoersregeling Culturele mobiliteit. Dit betekent een bijdrage in de vervoerskosten naar één van de grote musea of erfgoedinstellingen in Drenthe.
Voor organisatie en aanmelding: Culturele mobiliteit in Groningen en Drenthe

Lokaal
U betaalt voor het lokale Basisprogramma €15,15 per leerling. Hiervoor krijgt u voor elke groep een voorstelling, een workshop en een erfgoedactiviteit.  
De opbouw van de schoolbijdrage is €11,00 voor de voorstellingen en workshops, organisatie € 2,50 en erfgoededucatie € 1,75.  
Door de lokale samenwerking kunnen we gezamenlijk inkopen en meer mogelijk maken.  
De gemeente draagt een vast bedrag bij voor de activiteiten van het cultuurmenu en de erfgoededucatie.  
De gemeente subsidieert ook het Land van Scala voor de lessenseries onder schooltijd.  
De Bibliotheek verstuurt de notas voor het Cultuurprogramma. De berekening voor de leerlingenbijdrage is gebaseerd op de peildatum van het vorige schooljaar.  

Het Compenta-geld kunt u naar eigen inzicht besteden, mits het voldoet aan de voorwaarden van verbinding, verdieping en verankering. Ook kunt u een workshop uit het basisprogramma inwisselen voor een ander project passend bij uw onderwijsprogramma. Neem daarvoor contact op met de algemene coördinatie.

Cultuureducatie met kwaliteit
De Stuurgroep wil de continuïteit van het Basisprogramma waarborgen en tegelijkertijd zoveel mogelijk aansluiten bij de vraagontwikkeling van de scholen.  
In de komende jaren gaan we naar een programma met steeds meer keuze en samenhang.  
U kunt als school een kunstenaar of culturele organisatie opdracht geven om een lessenserie te ontwikkelen aansluitend bij het onderwijsprogramma. De aanbieder kan daarvoor een aanvraag doen bij Compenta  https://www.compenta.nl/cmk-regeling/ondernemers

ICC cursus

https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/primair-onderwijs/icc-cursus/icc-cursus-hoogeveen-najaar-2021