EXTRA Dagboek van Salomon Braaf

Salomon Braaf was één van de dertien joodse onderduikers, die bij de bevrijding van Hoogeveen op 11 april 1945 tevoorschijn kwamen uit hun schuilplaats in het hooivak van de schuur achter de boerderij van de familie Flokstra. Hij hield een dagboek bij over zijn onderduikperiode.  De Historische Kring stelt dit boek voor de school beschikbaar.  

In de periode mei/juni besteedt u samen met uw leerlingen ca. drie lesuren aan het project. Het project zal worden afgesloten met een eindpresentatie, die plaatsvindt begin juni in één van de grote zalen van De Tamboer. Leerlingen zullen actief worden betrokken bij die presentatie.

In de bijgevoegde PowerPoint kunt u lezen hoe deze presentatie er in grote lijnen uit zal gaan zien in de Tamboer. Het is bedoeld als leerkrachtinformatie. 

Na aanmelding krijgt u de lesbrief voor de voorbereiding in de klas.  

Additional Info

  • Groep: 7 en 8
  • Discipline: Erfgoed
  • Aanbieder: Historische Kring Hoogeveen
  • Locatie: school en theaterzaal
  • Duur: 2 à 3 lesuren
  • Bijzonderheden: Meer informatie: 06 2058 4776 (Bert Bosman) of 06 11776065 (Johann Bisschop) Opgave:via inschrijfformulier Cultuurmenu
  • Lesmateriaal: lesbrief
  • Periode: mei/juni 2021