Cultuurland 2022-2023. Groep 7/8

 

KEUZE UIT LESSENSERIES BEELDEND, DANS, MEDIA, MUZIEK EN THEATER.

Inschrijfformulier Cultuurland van Hoogeveen 2022-2023  


Beeldend - KUNSTENAARS BEKEKEN

Kunstenaars hebben vaak een heel eigen kijk op de wereld om hen heen, ze hebben zo hun eigen ideeën en laten daar iets van zien in de kunst die ze maken.

We bekijken hoe dat zit met de dromerige wereld van Hundertwasser en het kubistische werk van Picasso.

In deze lessenserie komt ook de druktechniek aan bod waarbij we het werk van Werkman bekijken.

3 lessen van 90 minuten


Beeldend - VAN GOGH

Op 11 september 1883 komt Vincent van Gogh, die later zou uitgroeien tot een van de meest gekende en geliefde kunstenaars ter wereld, per trein aan in Hoogeveen. Op 5 december van datzelfde jaar verlaat hij Drenthe weer.  

In 2023, 140 jaar later, wordt vanuit de provincie Drenthe, via allerlei activiteiten, breed aandacht geschonken aan dit verblijf van Vincent van Gogh. Het is voor Drenthe van bijzondere culturele en historische waarde. 

Vanuit CultuurKlik hebben we deze provinciale aandacht voor van Gogh omarmt en het idee opgepakt om hiermee een koppeling te maken in onze doorgaande leerlijn Cultuureducatie, Cultuurland (voorheen Het Land van Scala). 

Voor nu, omdat deze lessen in ontwikkeling zijn, is er geen inhoudelijke tekst beschikbaar. Wel willen we jullie deze keuzemogelijkheid in schooljaar 2022, 2023 en 2024 aanbieden. 

De lessenserie is per groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 apart te kiezen, maar kan ook schoolbreed worden afgenomen. 

3 lessen van 90 minuten


Dans - GOUDEN EEUW

In de gouden eeuw waren er veel zeerovers.

Leerlingen maken zich in dans en beweging klaar voor de reis op zee. Hoe beweeg jij op het schip als op volle zee de golven steeds hoger worden?

Tijdens de lessenserie werken we samen aan de opbouw van een VOC-choreografie waarbij ook De Nachtwacht niet wordt vergeten.

Heb jij sterke zee'dans'benen? Schip Ahoy! 

4 lessen van 60 minuten


Media - MEDIAWIJSHEID

Elke dag worden we bestookt met visuele prikkels. In het nieuws, de reclame, op sociale media.

In de lessenserie voor groep 7 en 8 wordt het thema mediawijsheid geïntroduceerd. 

Wat is de invloed van al deze beelden, wat zijn de gevaren en hoe ga je er bewust mee om?

De leerlingen gaan zelf met beeld aan de slag d.m.v. fotografie, beeldbewerking en video. (monteren & enscenering) 

3 lessen van 90 minuten


Multidisciplinair - DECEMBERSPECIAL

Een boost voor de decemberactiviteiten. 

Normaal gesproken plannen we geen activiteiten in december, dan is het al druk genoeg op school. Maar wat als we middels deze lessen die drukte wat uit handen nemen? 

Laat je verrassen in de decembermaand! 

De leerlingen gaan aan de slag met de disciplines Beeldend, Media en Muziek. Elke les wat anders. 

Beeldend - Spijkerplankje met licht

De leerlingen maken een spijkerplankje met een ontwerp die past bij de bij kerst.

Er is ook plaats voor een lichtje, zodat het niet alleen mooi maar ook bruikbaar wordt bij de kerstviering op school of aankleding van de kersttafel thuis. 

Media - Digitale nieuwjaarskaart

In deze Special gaan we een bijzondere digitale kerstkaart maken. 

We laten ons eerst inspireren door o.a. werk van Andy Goldsworthy,Nils Udo en fotografie alvorens we aan de slag gaan om mooie verrassende composities te maken die we fotograferen en omtoveren tot digitale kerstkaarten. 

Muziek - Jingle all the way!

Kerst krijgt tijdens deze special, alle muzikale aandacht en gezelligheid die het verdient.

Er wordt gezongen, geklapt, bewogen, bedacht en met muziekinstrumentarium gespeelt. 

2 lessen van 90 minuten en 1 les van 60 minuten


Multidisciplinair - ALLES KOMT TOT LEVEN

Filosofie, Media en Beeldend

In deze lessenserie gaan de leerlingen nadenken over een aantal filosofische vraagstukken.

Wanneer is iets levend? Kan een ding tot leven komen en wat gebeurt er dan? Kan een robot menselijke eigenschappen hebben?  

Vervolgens verwerken ze dit op een creatieve manier tot een mooi kunstwerk.  

Het mooie van filosofie én kunst is dat er meerdere goede antwoorden zijn op dezelfde vraag!

3 lessen van 90 minuten


Muziek - RITMES!

Tijdens deze lessenserie met als thema ‘Ritmes’ spelen de leerlingen voornamelijk.. ritmes!

In deze lessenserie komt van alles voorbij: de leerlingen leren ritmes te improviseren en daarbij te reageren op elkaar met ritmische Boomwhackers-spellen.

De leerlingen tikken ritmes na en bedenken zelf ritmes van vier tellen, welke in een cadans worden doorgegeven en worden herhaald door de hele klas.

Het houden van een cadans is hier erg belangrijk: de leerlingen worden gemotiveerd alle ritmes tegelijkertijd te spelen en een ritmestuk/-opdracht in eenzelfde tempo te spelen.

De leerlingen leren canons en een spreektekst met ritmische elementen/bodypercussie en spelen ritmische ostinaten als begeleiding op een lied.

De leerlingen leren de verhoudingen kennen tussen verschillende notenwaarden en zoeken zo zelf een ritme uit van een lied. Ook maken ze kennis met het drumstel en voeren ze nog een ritmische dans uit op muziek. 

4 lessen van 60 minuten


Muziek - EVEN UITBLAZEN OF TROMMELEN

Drie weken krijgen de leerlingen wekelijks op school instrumentale muziekles.

De leerlingen leren spelen op een blaasinstrument (trompet, trombone, bugel, saxofoon of klarinet) of leren de eerste beginselen van het trommelen.

De lessen worden gegeven aan halve klassen. Eerst de ene helft, dan de andere helft.

Na afsluiting van deze binnenschoolse lessen, is er voor enthousiaste leerlingen de mogelijkheid de lessen naschools voort te zetten. Deze leerlingen krijgen een instrument  mee naar huis, zodat zij vaker kunnen oefenen.

De lessen worden verzorgd door de vakdocenten van Scala. We werken hierin nauw samen met de muziekverenigingen in gemeente Hoogeveen. 

3 lessen van 30 minuten met gesplitste groep ( in totaal 60 minuten per groep) 


Theater - OORLOG EN VREDE

In vier lessen willen we van het filosoferen over oorlog en vrede gaan naar de oplossingen voor wereldvrede. 

De eerste les ligt de nadruk op associëren en theatertraining, als groep ben je bezig met elkaar en hetzelfde thema, waarop je verder gaat denken.

Samen werken naar het punt dat je als groep wat durft te doen/zeggen. Tijdens de andere lessen blijven we werken aan hoe je theater maakt, binnen het thema oorlog en vrede.  

Zo zul je merken dat het belangrijk is om creatief aan de slag te gaan met dit thema, want de oplossing van wereldvrede komt als het goed is uit jouw klas!

De leerlingen krijgen een brief van de minister van de Vrede, die ze vraagt om over de oplossing voor vrede na te denken en dat in beeld te zetten

Een stappenplan naar de vrede! Hoe ziet dat er uit?

3 lessen van 90 minuten


 
 

 

 
Read 407 times
Meer in deze categorie: « Cultuurland 2022-2023. Groep 5/6
  • CultuurKlik