Cultuurland 2022-2023. Groep 3/4

KEUZE UIT LESSENSERIES BEELDEND, DANS, MEDIA, MUZIEK EN THEATER.

Inschrijfformulier Cultuurland van Hoogeveen 2022-2023  


Beeldend - NATUUR

Een wijds landschap maken vraagt om een groot gebaar, terwijl bij de kriebelbeestjes gedetailleerd en blad vullend gewerkt wordt.

We gaan ook fantaseren over de dierenwereld en spelen met de holle of de bolle vorm in de natuur.

In deze laatste les wordt er met klei gewerkt! 

3 lessen van 90 minuten


Beeldend - VAN GOGH

Op 11 september 1883 komt Vincent van Gogh, die later zou uitgroeien tot een van de meest gekende en geliefde kunstenaars ter wereld, per trein aan in Hoogeveen. Op 5 december van datzelfde jaar verlaat hij Drenthe weer.  

In 2023, 140 jaar later, wordt vanuit de provincie Drenthe, via allerlei activiteiten, breed aandacht geschonken aan dit verblijf van Vincent van Gogh. Het is voor Drenthe van bijzondere culturele en historische waarde. 

Vanuit CultuurKlik hebben we deze provinciale aandacht voor van Gogh omarmt en het idee opgepakt om hiermee een koppeling te maken in onze doorgaande leerlijn Cultuureducatie, Cultuurland (voorheen Het Land van Scala). 

Voor nu, omdat deze lessen in ontwikkeling zijn, is er geen inhoudelijke tekst beschikbaar. Wel willen we jullie deze keuzemogelijkheid in schooljaar 2022, 2023 en 2024 aanbieden. 

De lessenserie is per groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 apart te kiezen, maar kan ook schoolbreed worden afgenomen. 

3 lessen van 90 minuten


Dans - WAT VOEL IK? Emoties zijn levend, voel je van binnen

Je blij voelen is een fijn gevoel: geeft vrolijkheid, vreugde, een lach – blijheid. Kriebels in je buik. Ontspanning in je spieren/lichaam. Je stelt jezelf open in doen en laten, beweging.  

Je niet fijn voelen geeft: verdriet, angst, teleurstelling, een traan – boosheid. Buikpijn. Hoofdpijn. Spanning in je spieren/lichaam. Je sluit jezelf af in doen en laten, beweging.                    

De leerlingen gaan samen aan de slag n.a.v. een gedicht en eigen ervaringen met de emoties blij en boos. Zetten deze om in beweging, dans en dansexpressie. ‘Emo’ neemt ze mee op reis. Waar worden zij blij/boos van? Samen maken ze een levende choreografie, waarin ze bewegend communiceren en onderzoeken wat ze voelen bij de bewegingen.  

Accepteren dat het saai en lastig zou zijn als iedereen precies hetzelfde was.  Anders zijn – JIJ bent het waard!  

4 lessen van 60 minuten


Media - MIJN EIGEN VERHAAL

Ieder mens heeft zijn eigen levensverhaal. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe?

Herinneringen en toekomstdromen zijn de ingrediënten waarmee de leerlingen aan de slag gaan.

Door hun verleden, heden en toekomst te onderzoeken brengen ze hun eigen persoonlijke verhaal in beeld. 

3 lessen van 90 minuten


 Muziek - 100% NL

Tijdens deze lessenserie met als thema ‘100% NL’ zingen de leerlingen liedjes die over ‘typische’ Nederlandse onderwerpen gaan, zoals schaatsen, fietsen etc.

De leerlingen spelen op boomwhackers en Orff-instrumenten ritmes van woorden en zingen mee met de liedjes, maar ook koppelen de leerlingen ritmes aan afbeeldingen.

Een spreektekst wordt ook omgezet in een ritmestuk. 

De leerlingen ontwerpen zelfstandig een eigen ritme en presenteren deze aan de rest van de klas. 

De leerlingen reageren met bewegingen/ritmische opdrachten op de snelheid van de muziek en bewegen op muziek. 

4 lessen van 60 minuten


 Theater - IK BEN IK EN JIJ BENT JIJ 

Waarom dragen prinsessen altijd jurken naar een bal, terwijl de koning met de scepter zwaait?

Hoezo zijn koninginnen in sprookjes zo gemeen en is Grietje de hele tijd maar onschuldig en hard aan het werk,... terwijl Hans al het lekkers krijgt?

Hoog tijd om de boel eens lekker om te draaien!

Geen vaste rollen tijdens deze theaterlessen, maar dat er rollen zijn, dat staat vast! 

4 lessen van 60 minuten


 

 
Read 228 times
  • CultuurKlik